בלוג האימון של טלי פלד
0
14/02/2013
אימון מנהלים – קבלת החלטות ניהוליות

תהליך קבלת החלטות בעולם הניהול

ניהול איכותי הוא פונקציה של קבלת החלטות ניהוליות איכותיות. קבלת החלטות ניהוליות איכותיות היא פונקציה של יעילות ואפקטיביות בטווח הקצר ובטווח הארוך. אם תשאלו את אדיג'ס, הוא ייתן לכם 4 פרמטרים שאם החלטות ניהוליות שלכם יעמדו בהם, מובטחות לכם החלטות ניהוליות ברמת הגבוהה ביותר האפשרית. מכיוון שאנחנו רק בני אדם (לפחות חלקנו), רובנו יכול להסתפק בשאיפה לשם.

כדי להיחשב למנהל טוב, על המנהל להכיל בתוכו את כל הטיפוסים (PAEI) ). מכיוון שאין אדם אחד שמכיל את הכל, גם אין אדם אחד שבכוחו לבצע את כל התהליך הניהולי בעצמו ועדיין לעשות את זה טוב. לכן, ניהול טוב דורש צוות משלים – אנשים שונים (טיפוסי P , טיפוסי A , טיפוסי E , טיפוסי I ) העובדים יחד ומשלימים זה את זה.
אדיג'ס קושר בין ניהול טוב לבין קבלת החלטות ניהוליות טובות וטוען כי קבלת החלטות ניהוליות טובות נמדדת לפי אפקטיביות ויעילות. אפקטיביות היא פונקציה של עשיית הדברים הנכונים והיא נבחנת על פי המידה בה החלטות ניהוליות מביאות להשגת המטרות לשמן הן התקבלו, ואילו יעילות היא פונקציה של אופן עשיית הדברים. אפקטיביות ויעילות תלויות זו בזו וייתכנו שילובים שונים ביניהן.

P – Produce resultsאפקטיביות בטווח הקצר החלטות ניהוליות – "מה?"
 מה צריך לעשות בהסתמך על זיהוי הצרכים החיצוניים או הלקוחות הפנימיים כמו חברי הדירקטוריון או מנהלי מחלקות? איתור הצרכים ובדיקת המידה בה הללו מסופקים וחיפוש אחר הדרכים בהם ניתן לספק אותם..
A – Administrationיעילות בטווח הקצר החלטות ניהוליות – "איך?"
 פונקציה של אופן עשיית הדברים: יעילות בטווח הקצר מחייבת התייחסות לדרך בה הדברים ייעשו וגם לזמן הביצוע ("מתי"). מקבלי ההחלטות צריכים לקבוע לוח זמנים וכללים, לפרט את רצף הפעילות הנדרש ואת האינטנסיביות הרצויה של עשיית הדברים, עליהם להניע את המבצעים ולהפעיל מנגנון בקרה על העבודה.
E – Entrepreneur
אפקטיביות בטווח הארוך
החלטות ניהוליות – "למה?"
 התאמה בין הקיים בהווה למה שצפוי בעתיד, קבלת החלטות על סמך חיזוי העתיד תוך יצירתיות ונטילת סיכונים נובעת מהתאמת ההווה למה שצפוי בעתיד. קבלת החלטות ניהוליות צריכה להיות פרואקטיבית ולא ריאקטיבית, עליה להתאפיין בחיזוי, יצירתיות ונטילת סיכון.
I – integrate
יעילות בטווח הארוך
החלטות ניהוליות – "מי?"
 שינוי אופי הארגון באמצעות השמה של אנשים מתאימים לביצוע המשימות הנדרשות ויצירת צוותי עבודה מחייבים שינוי אופי הארגון מאופי מכניסטי לאופי אורגני באמצעות האנשים המתאימים. מקבלי החלטות ניהוליות צריכים לזהות מי האנשים אותם צריכים לגייס לביצוע המשימה וליצור צוותי עבודה אורגניים – שיש תלות הדדית בין החברים בהם, המתארגנים כל פעם מחדש, בכוחות עצמם, כדי לנסות להשיג את המטרות.

החלטות ניהוליות טובות, ומכאן גם ניהול טוב, מתייחסות לכל ארבע השאלות:

P – מה? , A – איך? , E – למה? , I – מי?

הגורמים המייצגים אותן צריכים לבוא לכדי איזון (לעיתים, תוך כדי השגת איזון נדרשים שינויים בגורמים שהוסכם כבר לגביהם). בהעדר איזון לא תהא זהות בין ההחלטה המתקבלת לדרך בה היא תבוצע בפועל. כדי להבטיח זהות זו חשוב לבצע בקרה חוזרת, שפירושה תקשורת דו-סטרית בין נותן ההוראה למבצע אותה.

כדי לשפר איכות קבלת החלטות ניהוליות, יש להבטיח שני דברים:

1. שאת ההחלטה יקבל צוות משלים.
2. שההחלטה תהיה משותפת.

לקריאה נוספת – אימון מנהלים

אתם מסכימים? יש לכם מה לומר? אשמח לשמוע את דעתכם:


הוספת תגובה

בחזרה למעלה